Biznis info

Biznis info


Kako reciklirati plastiku?

Kako reciklirati plastiku?

Tehnologija    01.09.2015

Manje od 10% svetskog plastičnog otpada se reciklira. Ovo je daleko ispod 90% metalnog otpada koji se reciklira. Razlog ovog poražavajućeg rezultata leži u poteškoćama prilikom prikupljanja i sortiranja različitih vrsta plastike. Kako rešiti ovaj problem?


Putevi od plastike

Putevi od plastike

Zanimljivosti    16.07.2015

Asfaltiranje ulica i puteva asfaltom može, u ne tako dalekoj budućnosti, postati stvar prošlosti. Alternativa? Reciklirana plastika!
Reklama